msg Maraton Apuseni este o competiţie sportivă de alergare montană organizată de Clubul Alpin Român Filiala Cluj și Clubul Sportiv Alpin Universitar. Competiţia are 5 probe de concurs: proba de ultramaraton cu o lungime totală a traseului de 87,6 km, proba de maraton, cu o lungime totală a traseului de 44,1 km, proba de semimaraton, cu o lungime totală a traseului de 21,3 km, proba de cros cu o lungime de 12,2 km şi proba family ce se desfăşoară pe o distanţă de 2,4 km.

Toate traseele se desfăşoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci de munte nemarcate şi vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul şi sosirea vor fi la Buscat Ski & Summer Resort, stațiunea Muntele Băișorii localizată în Muntele Mare, judeţul Cluj.

Descrierea traseelor poate fi găsită aici.

PARTICIPARE

La proba de ultramaraton pot participa persoane care au la activ curse lungi de alergare montană și au vârsta împlinită de 18 ani. Participarea va fi întâi aprobată de organizatori în funcție de experiența în alergarea pe distanțe lungi. La probele de maraton, semimaraton, cât şi la proba de cros pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi se consideră apte de efort susţinut din punct de vedere medical. Minorii (cei între 16 și 18 ani) vor putea participa numai cu acordul scris al reprezentantului legal (cel puţin unul din părinţi sau tutorele), prin care îşi dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând că a luat la cunoştinţă regulamentul şi cunoaşte şi îşi asumă, alături de concurent, riscurile şi implicaţiile participării. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei autentificate notarial în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către reprezentantul legal prezent personal la înscriere alături de concurent.

La categoria „family”, minorii sub 15 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă reprezentantul legal nu este părintele, ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la înscriere, pe lângă tabelul de participare şi preluarea kit-ului de concurs, şi o declaraţie de responsabilitate. Această declarație poate fi semnată electronic. Prin aceasta declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de altă natură ale participării la msg Maraton Apuseni în calitatea ei de competiţie sportivă montană de anduranţă în teren numai parţial amenajat şi securizat, prezentând probleme şi riscuri specific montane, ce nu pot fi decât parţial controlate şi compensate de măsurile luate de organizatori şi prin urmare necesită în continuare atenţie şi conduită preventivă din partea concurenţilor. Aceștia din urmă nu trebuie să se concentreze așadar doar asupra aspectelor de performanţă sportivă, ci şi asupra celor de comportament, echipament şi alte aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la faţa locului nu va permite participarea la concurs.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le consideră apte. Lista acestor situaţii este prezentată mai jos, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

CATEGORII & PROBE DE CONCURS

CATEGORIE

 • OPEN
 • 50+ ANI
 • 40-49 ANI
 • 30-39 ANI
 • 16-29 ANI
 • 11-15 ANI
 • 8-10 ANI
 • 4-7 ANI
 • 0-3 ANI

ULTRA F/M

 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

MARATON F/M

 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

SEMI F/M

 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

CROS F/M

 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

FAMILY F/M

 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • DA
 • DA
 • DA
 • DA

Vor fi premiate doar categoriile pentru care există minim 5 concurenţi. Dacă la o categorie se înscriu mai puţin de 5 concurenţi, aceasta va fi comasată categoriei precedente.

Cronometrarea se va face la secundă de către arbitrii aflaţi la Sosire. Va fi declarat câştigător cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului pentru proba la care participă.

PREMII MSG MARATON APUSENI 2022

La a 11-a ediție msg Maraton Apuseni se oferă premii în bani și/sau produse, după cum urmează:

 • OPEN ULTRA: primilor 5 clasaţi la categoriile masculin și feminin
 • OPEN MARATON & SEMIMARATON: primilor 3 clasaţi la categoriile masculin și feminin
 • CATEGORIE MARATON & SEMIMARATON: pentru a încuraja cât mai multe rezultate bune, premiile la categoriile de vârstă se acordă doar celor care urmează în clasament după premianții de la open
 • OPEN CROS: primilor 3 clasaţi la categoriile masculin și feminin
 • FAMILY: primilor 3 câștigători (băieți și fete) la fiecare categorie de vârstă de la crosul copiilor

ECHIPAMENT

Concurentul are obligația de a purta numărul de concurs într-un mod vizibil, pe faţa tricoului, pe toată durata concursului.

Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde, dar nu se limitează la: pantofi de alergare, haină de ploaie, bidon de apă, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, beţe de trekking, frontală, dispozitiv GPS.

Echipament obligatoriu ultramaraton:

1. rucsac / rucsăcel / borsetă
2. telefon mobil
3. pahar / bidon de apă / pungă camelback
4. haină impermeabilă
5. căciulă / bentiță / buff
6. pantalon / colant lung
7. frontală
8. folie de supraviețuire
9. harta traseului / dispozitiv GPS

Echipament obligatoriu maraton și semimaraton:

1. pantofi de alergare cu talpă cu profil montan
2. harta traseului / dispozitiv GPS
3. bidon / pahar pentru apă
4. telefon mobil
5. foiță de vânt

Atenție: la punctele de alimentare nu se vor găsi pahare de plastic de unică folosință.

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS ȘI VALIDAREA ÎNSCRIERII

Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul maratonului, secțiunea Înscrie-te acum!

După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un e-mail de confirmare a înscrierii. Atenţie: înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţiitaxei de înscriere! Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare, comunicată din timp pe site-ul competiției.

Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare în funcție de perioada în care se înscrie și de data la care va face plata. La ultramaraton participarea va fi întâi aprobată de organizatori în funcție de experiența în alergarea pe distanțe lungi, apoi va fi trimis linkul pentru plată.

TAXE DE PARTICIPARE EDIȚIA 2022

Taxele de participare se pot consulta aici 

LIMITA ÎNSCRIERI 2022

 • ULTRAMARATON: 100

 • MARATON: 250

 • SEMIMARATON: 650

 • CROS 12KM: 400

 • FAMILY: 300

KITUL DE CONCURS

Pentru a putea participa la oricare dintre probele de concurs, fiecare concurent va trebui să semneze o declaraţie pe propria răspundere.

Predarea kit-urilor de concurs se va face în puncte care vor fi comunicate de organizatori și la fața locului, în ziua anterioară concursului (între orele 18 şi 22 la punctul de înregistrare) şi în ziua concursului (între orele 06:00 și 11:30 – în funcție de probă – într-o zonă dedicată).

Pentru ridicarea kit-ului de concurs se va prezenta cartea de identitate a participantului, se va semna tabelul de participare (confirmând astfel şi datele personale şi categoria în care s-a făcut înscrierea) şdeclaraţia pe propria răspundere, care conţine acordul cu privire la regulament, faptul că a fost înţeles şi acceptat şi că se asumă răspunderea pentru riscurile şi alte implicaţii certe sau potenţiale ale participării la concurs.

Atât kit-ul de concurs, cât și eventualele premii câștigate pot fi ridicate de participant sau de o persoană împuternicită, pe parcursul zilelor în care se organizează evenimentul. După această perioadă kit-urile / premiile nu vor mai putea fi predate doritorilor.

ANULAREA PARTICIPĂRII / SCHIMBAREA PROBEI DE CONCURS

 • Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşteîşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ, însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi încurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un e-mail trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până pe data de 17 mai 2022. Transferul înscrierii se face manual de către un operator și se taxează cu 50 de lei/înscriere.
 • În cazul în care concurentul decide să schimbe proba pentru care s-a înscris, el poate face acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până în data de 17 mai 2022 și se taxează cu 50 de lei/schimb plus diferența de taxă dintre probe, dacă e cazul.

START & PUNCTE DE CONTROL/ALIMENTARE

Startul la proba de ultramaraton va avea loc sâmbătă 28 mai 2022 la ora 00:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă, la proba de maraton la ora 08:00, la proba de semimaraton la ora 09:30, la proba de cros la ora 10:00, iar startul probei family la ora 12:00.

Pe parcursul traseului vor fi amenajate puncte de control şi puncte de alimentare unde se vor găsi băuturi energizante, apă, fructe, glucoză. Punctele de control şi punctele de alimentare vor fi marcate corespunzător şi vor fi vizibile.

SEDINȚA TEHNICĂ & TIMP LIMITĂ

Vor fi patru ședinţe tehnice: vineri 27 mai 2022 la ora 21:00 şi sâmbătă 28 mai 2022 la ora 07:30 pentru maraton, la ora 08:45 pentru semimaraton și la ora 09:35 pentru cros.

Timpul limită de parcurgere a traseului de ultramaraton este de 18h.

Timpul limită de parcurgere a traseului de maraton este de 10h.

Timpul limită de parcurgere a traseului de semimaraton este de 7h.

Timpul limită de parcurgere a traseului de cros este de 4h.

Timpul limită de parcurgere a traseului family este de 1h 30min.

DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSĂ

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situaţii:

 • pierderea numărului de concurs;
 • ratarea unui punct de control;
 • abaterea de la traseul impus de către organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături;
 • utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;
 • părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi de alimentare);
 • comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici;
 • depăşirea timpului limită;
 •  în cazuri excepţionale.

ABANDONUL

În cazul în care concurentul decide să abandoneze, el este obligat să îşi anunţe intenţia la cel mai apropiat punct de control şi să urmeze întocmai instrucţiunile primite de la organizator. Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere – organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcţionale, marcaje etc., iar concurentul se consideră în afara concursului.

Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea pe o scurtă porţiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participării la msg Maraton Apuseni şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la ședinţa tehnică din preziua concursului.

În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiţia, taxa de participare nu va fi returnată.