msg Maraton Apuseni este o competiţie sportivă de alergare montană organizată de Clubul Sportiv Alpin Universitar și Clubul Alpin Român Filiala Cluj. Competiţia are 5 probe de concurs: proba de ultramaraton cu o lungime totală a traseului de 87 de km, proba de maraton, cu o lungime totală a traseului de 43,7 km, proba de semimaraton, cu o lungime totală a traseului de 21,1 km, proba de cros cu o lungime de 12 km şi proba family ce se desfăşoara pe o distanţă de 4 km.

Toate traseele se desfăşoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci de munte nemarcate şi vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul şi sosirea vor fi în Staţiunea Muntele Băişorii, localizată în Muntele Mare, judeţul Cluj.

Descrierea traseelor poate fi gasita aici.

PARTICIPARE

La proba de ultramaraton pot participa persoane care au la activ curse lungi de alergare montană și au vârsta împlinită de 18 ani. Lprobele de maraton, semimaraton cât şi la proba de cros pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi se consideră apte de efort susţinut din punct de vedere medical. Minorii (cei între 16-18 ani) vor putea participa numai cu acordul scris al ocrotitorului legal (cel puţin unul din părinţi sau tutorele), prin care îşi dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând ca a luat la cunoştinţă regulamentul şcunoaşte şîşi asumă, alături de concurent, riscurile şi implicaţiile participării. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei autentificate notarial în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către ocrotitorul legal prezent personal la înscriere alături de concurent.

La categoria „family”, minorii sub 15 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţalocului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la inscriere, pe lângă tabelul de participare şi preluarea kit-ului de concurs, şi o declaraţie de responsabilitate. Aceasta declaratie poate fi semnata electronic. Prin aceasta declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şîşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Maratonul Apuseni msg systems în calitatea ei de competiţie sportivă montană de anduranţă în teren numai parţialamenajat şi securizat, prezentând probleme şi riscuri specific montane, ce nu pot fi decat parţial controlate şi compensate de măsurile luate de organizatori şi prin urmare necesită în continuare atenţie şi conduită preventivă din partea concurenţilor, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanţăsportivă, atât ca şi comportament, cât şi ca echipament şi alte aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la faţa locului nu va permite participarea la concurs.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le considera apte. Lista acestor situaţii este prezentată mai jos, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

CATEGORII & PROBE DE CONCURS

CATEGORIE

 • OPEN
 • 50+ ANI
 • 40-49 ANI
 • 30-39 ANI
 • 16-29 ANI
 • 11-15 ANI
 • 8-10 ANI
 • 4-7 ANI
 • 0-3 ANI

ULTRA F/M

 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

MARATON F/M

 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

SEMI F/M

 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

CROS F/M

 • DA
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU

FAMILY F/M

 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • NU
 • DA
 • DA
 • DA
 • DA

Vor fi premiate doar categoriile pentru care există minim 5 concurenţi. Dacă la o categorie se înscriu mai puţin de 5 concurenţi, aceasta va fi comasată categoriei precedente.

Cronometrarea se va face la secundă, de către arbitrii aflaţi la Sosire. Va fi declarat câştigător cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului pentru proba la care participă.

PREMII MSG MARATON APUSENI 2020

La a 10-a ediție msg Maraton Apuseni se oferă premii în bani si produse dupa cum urmeaza:

 • OPEN ULTRA: primilor 5 clasaţi la categoria masculin, primii 3 clasați la categoria feminin
 • OPEN MARATON & SEMI MARATON: primilor 3 clasaţi la categoriile masculin și feminin 
 • OPEN CROS: primilor 3 clasaţi la categoriile masculin și feminin de la crosul de 12 km.
 • FAMILY: primilor 3 câștigători (băieți și fete) la fiecare categorie de vârstă de la crosul copiilor
 • CATEGORIE DE VÂRSTĂ: primilor 3 clasați la categoriile masculin și feminin de la maraton si semimaraton. 

ECHIPAMENT

Concurentul are obligația de a purta numărul de concurs într-un mod vizibil, pe faţa tricoului, pe toată durata concursului.

Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde, dar nu se limitează la: pantofi de alergare, haină de ploaie, bidon de apă, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, beţe de trekking, frontala, dispozitiv GPS.

 

Echipament obligatoriu ultramaraton:

1. rucsac/rucsacel/borsetă
2. telefon mobil
3. pahar /bidon de apă/pungă camelback
4. haină impermeabilă
5. căciulă/bentiță /buff
6. pantalon/colant lung
7. frontală
8. folie de supraviețuire
9. harta traseului / dispozitiv GPS

 

Echipament obligatoriu maraton și semimaraton:

1. pantof de alergare cu talpă cu profil montan
2. harta traseului / dispozitiv GPS
3. bidon / pahar pentru apă. 
4. telefon mobil
5. foiță de vânt

Atenție: la punctele de alimentare nu se vor găsi pahare de plastic de unică folosință.

 

INSCRIEREA IN CONCURS SI VALIDAREA INSCRIERII

Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul maratonului, secțiunea Înscrie-te acum!.

După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii. Atenţie: înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţiitaxei de înscriere! Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare, comunicată din timp pe site-ul competiției.

Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare în funcție de perioada în care se înscrie și data la care va face plata.

TAXE DE PARTICIPARE EDITIA 2020

 

Taxele de participare se pot consulta aici 

LIMITA INSCRIERI 2020

 • ULTRAMARATON: 150

 • MARATON: 300

 • SEMIMARATON: 750

 • CROS 7KM: 450

 • FAMILY: 350

KITUL DE CONCURS

Pentru a putea participa la oricare dintre probele de concurs, fiecare concurent va trebui să semneze o declaraţie pe proprie răspundere.

Predarea kit-urilor de concurs se va face în puncte care vor fi comunicate de organzatori și la fața locului, în ziua anterioară concursului (între orele 17 şi 22 la punctul de înregistrare) şi în ziua concursului (între orele 07:00 și 08:30 într-o zonă dedicată).

Pentru ridicarea kit-ului de concurs se va prezenta cartea de identitate a participantului, se va semna tabelul de participare (confirmând astfel şi datele personale şi categoria în care s-a facut înscrierea) şdeclaraţia pe proprie răspundere, care conţine acordul cu privire la regulament, faptul că a fost înţeles şi acceptat, şi că se asumă răspunderea pentru riscurile şi alte implicaţii certe sau potenţiale ale participării la concurs.

Atât kit-ul de concurs cât și eventualele premii câștigate pot fi ridicate de participant sau de o persoana împuternicită, pe parcursul zilelor in care se organizează evenimentul. După această perioadă kit-urile/ premiile nu vor mai putea fi predate doritorilor.

ANULAREA PARTICIPARII / SCHIMBAREA PROBEI DE CONCURS

 • Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşte să îşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până pe data de 15 aprilie 2020. Transferul înscrierii se face manual de către un operator și se taxează cu 25 de lei / înscriere.
 • În cazul în care concurentul decide să schimbe proba pentru care s-a înscris el poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până în data de 15 aprilie 2020 și se taxează cu 25 de lei / schimb.

START & PUNCTE DE CONTROL/ALIMENTARE

Startul la proba de ultramaraton va avea loc sâmbătă 30 mai 2019 la ora 06:00, la proba de maraton la ora 08:00, la proba de semimaraton la ora 09:30, la proba de cros la ora 10:00 iar startul probei family la ora 12:00.

Pe parcursul traseului vor fi amenajate puncte de control şi puncte de realimentare, unde se vor găsi băuturi energizante, apă, fructe, glucoză. Punctele de control şi punctele de realimentare vor fi marcate corespunzător şi vor fi vizibile.

SEDINTA TEHNICA & TIMP LIMITA

Vor fi trei ședinţe tehnice: vineri 29 mai 2020 la ora 20:00 şi la ora 21:00 şi sâmbătă 30 mai 2020 la ora 08:00.

Timpii limita de parcurgere a traseului de ultramaraton este de 17h 30min.

 Timpul limită de parcurgere a traseului de maraton este 10h.

Timpul limită de parcurgere a traseului de semimaraton este 7h.

Timpul limită de parcurgere a traseului de cros este de 4h.

Timpul limită de parcurgere a traseului family este de 1h 30 min.

DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSA

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situaţii:

 • pierderea numărului de concurs;
 • ratarea unui punct de control;
 • abaterea de la traseul impus de catre organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături;
 • utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;
 • părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi alimentare);
 • comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici;
 • depăşirea timpului limită;
 •  în cazuri excepţionale.

ABANDONUL

În cazul în care concurentul decide să abandoneze, el este obligat să îşi anunţe intenţia la cel mai apropiat punct de control şi să urmeze întocmai instrucţiunileprimite de la organizator. Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere – organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcţionale, marcaje, etc. iar concurentul se consideră în afara concursului.

Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea pe o scurtă porţiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participarii la msg Maraton Apuseni şîşirezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la ședinţa tehnică din preziua concursului.

În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiţia, taxa de participare nu va fi returnată.